0512 - 58 26 20
Welkom op onze school

Welkom op onze school

Samen voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

Welkom op onze school

Leerling

Als jij bij ons op school zit, beloven wij jou, leerling:

Voor het leren

Dat wij je hulp en handvatten bieden bij dat wat je moeilijk vindt;

Dat wij je een veilige en rustige plek bieden om te leren;

Dat wij je duidelijkheid, structuur en zelfverantwoordelijkheid (eigenaarschap) geven voor je eigen leerproces.

Welkom op onze school

Ouders

Als uw kind bij ons op school zit, beloven wij u, ouder:
Voor het leren:

Dat wij investeren in uw kind; dat wij hem/haar zullen uitdagen te presteren zoals het verwacht mag worden of zelfs nog iets hoger.
Voor hun persoonlijke ontwikkeling

Dat wij ervoor zorgen dat de school een inspirerende school en zichtbare school is.

Dat u bij ons terecht kunt voor verschillende vragen, dat wij open en transparant zullen zijn in onze communicatie.

Dat wij een open-deur-beleid hanteren, binnen en buiten lestijden uiteraard binnen afgesproken kaders.

Dat wij u betrekken bij schoolactiviteiten en het onderwijs aan uw kind.

Welkom op onze school

Leerkracht

De leerkrachten van de Pionier hebben we hoge verwachtingen van leerlingen.

In alle groepen werken we doelgericht en zijn de uitgangspunten de referentieniveaus, welke zijn opgesteld door de overheid.

Het streven is dat alle leerlingen de groep 8 leerstof bereiken en deze voldoende afronden zodat zij op een passend niveau uitstromen naar het voortgezet onderwijs.

Daar waar door omstandigheden leerlingen deze doelen niet kunnen behalen ligt er een verantwoord plan en onderzoek aan ten grondslag. Ook van leerlingen op een eigen leerlijn of met een aangepast programma hebben we hoge verwachtingen en worden streefdoelen vastgesteld.

Leren is pionieren voor de toekomst!