0512 - 58 26 20
Onze groepen

Onze groepen

Onze groepen

Schooljaar 2020-2021

Op obs de Pionier werken we met combinatie groepen.

Groep 1-2-3, waarbij groep 3 een aantal dagen met een leerkracht apart werkt.

Groep 4-5

Groep 6-7-8

Onze groepen

Het team bestaat uit.

Het team bestaat uit:

  • leerkrachten
  • meerdere onderwijsassistenten
  • intern begeleider
  • onderhoudsmedewerker
  • vakleerkracht gymnastiek
  • vakleerkracht HVO/GVO
  • schoolschoonmaakster
  • directeur

Als school hechten wij er waarde aan om aanstaande collega's op te leiden. We bieden dan ook aan studenten van de PABO en de opleiding onderwijsassistent een plek om zich te scholen.